Laman Utama

Status Semasa:

Kerja penyelenggaraan perkakasan rangkaian ICT akan dilakukan pada tarikh dan masa seperti yang berikut|ICT network hardware maintenance work will be conducted on the following date and time:
19 May 2015 (Tuesday) 7.30 p.m. - 11.30 p.m.
20 May 2015 (Wednesday) 7.30 p.m. - 11.30 p.m.
21 May 2015 (Thursday) 7.30 p.m. - 11.30 p.m.
Semasa tempoh penyelenggaraan, akan terdapat gangguan kepada capaian Internet, Local Area Network (LAN) dan WiFi UNIMAS|During the maintenance period, there will be interruption to Internet access, Local Area Network (LAN) and WiFi UNIMAS.

Perkhidmatan Internet di Kolej Cempaka sedang mengalami gangguan disebabkan oleh kerosakan perkakasan|The Internet service in Kolej Cempaka is currently experiencing technical difficulty due to hardware failure
Perkhidmatan Internet di Kolej Tun Ahmad Zaidi (TAZ) sedang mengalami gangguan teknikal|The Kolej Tun Ahmad Zaidi (TAZ) Internet services is currently experiencing technical difficulty